Sopimusehdot

Sopimusehdot

1.Asiakkuus

Huuma Gym palveluiden käyttäminen edellyttää jäsenyyttä. Jäseneksemme pääset liittymään verkkosivuillamme, www.huumagym.fi. Valitse itsellesi sopiva asiakkuus, joko toistaiseksi voimassa oleva tai vuosijäsenyys. Asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Alle 18-vuotias voi liittyä jäseneksi huoltajan suostumuksella, ikäraja on 15 vuotta. Liittyminen edellyttää aloitusmaksun lisäksi myös ensimmäisen maksun suorittamista. Toistaiseksi voimassa olevissa asiakkuuksissa se tarkoittaa yhtä 4 viikon maksua ja vuosijäsenyydessä vuoden maksua. 

Asiakkuuteen sisältyy kuntosalin rajaton käyttö aukiolojen mukaisesti. Muut kuten valmennuspalvelut eivät sisälly hintaan. Aloitusmaksua ei palauteta. 

Asiakkaanamme sinun tulee ilmoittaa nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostin muutoksesta. 

Asiakkaan tulee noudattaa Huuma Gymin laitteiden käyttöohjeita sekä muuta opastusta. Kuntoilu tapahtuu omalla vastuulla sekä asiakas vastaa itse omista vakuutuksistaan. Huuma Gym ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista eikä asiakkaan menetetyn omaisuuden korvaamisesta. Asiakkaanamme huomioi, että henkilökuntaa ei aina ole paikalla. Huuma Gym pitää oikeuden harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkuus, mikäli asiakas rikkoo jäsensopimuksen ehtoja, laiminlyö turvallisuus- ja järjestyssääntöjä tai sopimattoman käytöksen takia. Asiakkuus voidaan keskeyttää tai päättää mikäli havaitaan, että asiakas harjoittelee alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai käyttää dopingia.

Asiakkuus voidaan tauottaa raskauden, varusmiespalveluksen tai vakavan sairauden perusteella. Tällöin tulee esittää lääkärin- tai kutsuntatodistus.

2. Jäsenyydet

Kaikki jäsenyytemme ovat toistaiseksi voimassa olevia, lukuunottamatta vuosijäsenyyttä, joka on määräaikainen aina vuoden kerrallaan. Sekä 10xkortti, joka on voimassa 4 kuukautta. 

Asiakkuuden voit päättää irtisanoutumalla. Irtisanoutuminen tapahtuu kirjallisesti irtisanomislomakkeella, joka löytyy verkkosivuiltamme www.huumagym.fi. Irtisanominen astuu voimaan seuraavan täyden laskutuskauden jälkeen, joka on noin 4 viikkoa. Minimi asiakkuusaika on 8 viikkoa.

Vuosijäsenyys on voimassa siitä päivästä, kun vuosimaksu on maksettu kokonaisuudessaan. Vuosijäsenyys on määräaikainen ja voimaassa yhden (1) vuoden. Irtisanominen ei ole mahdollista kesken kauden. Määräaikaisuuden päättyessä asiakkuuden voi uusia, lopettaa tai vaihtaa toistaiseksi voimassaolevaksi. Uusi määräaikainen kausi alkaa automaattisesti edellisen loputtua, mikäli ette halua jatkaa asiakkuuttanne ilmoittakaa siitä 30 päivää ennen määräajan täyttymistä osoitteeseen info@huumagym.fi.

Huuma Gym pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sekä oikeuden yksipuolisesti muuttaa yleisiä sopimusehtoja. Voimassaolevat hinnat ja sopimusehdot löydät verkkosivuiltamme. Huuma Gym ei ole korvausvelvollinen asiakkailleen mikäli joudumme sulkemaan osan tai koko kuntosalin huoltotoimenpiteiden vuoksi.

3. Asiakkuusmaksut

Asiakkaana olet vastuussa siitä, että jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä, alaikäisellä huoltaja on vastuussa maksun suorittamisesta ajallaan. Maksut tulee hoitaa asiakassopimuksessa sovitulla tavalla. Laskutusjaksot ovat sopimuksesta riippuen 4 viikkoa tai yhden vuoden.

Huuma Gymillä on oikeus siirtää maksamattomat jäsenmaksut perittäväksi perintätoimistolle, jolloin perinnästä aiheutuvat kulut tulee maksaa. Maksu suoritetaan perintätoimiston maksuohjeiden mukaisesti. 

Huuma Gymillä on oikeus harkinnan mukaan keskeyttää tai päättää asiakkuus jäsenmaksujen laiminlyömisen takia.

4. Kulkutägi

Avaintägisi on henkilökohtainen ja sen on oltava aina mukana salille tultaessa. Kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava osoitteeseen info@huumagym.fi.

Mikäli korttia käyttää joku muu kuin asiakas itse tai asiakas päästää ulkopuolisia salille, joilla ei ole asiakkuuttaa tai käyttää asiakkuuttaan muulla tavalla väärin peritään siitä sopimussakko 100,00€ (sata euroa). Sakko koskee kaikkia asianosaisia. Toistuva väärinkäyttö voi johtaa asiakkuuden purkamiseen.