Toimintamallimme

Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Huuma GYM (Korelan Kauppahuone Oy 1005077-3) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c ja d § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Huumassa GYMillä:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä wc-tiloissa, pukutiloissa sekä kuntosalin vesipisteellä. Olemme investoineen käsidesien seinätelineitä tiloihimme sekä käsidesipullot löytyvät näiden lisäksi siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.
  • Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu asiakastiedotteilla sähköpostiin sekä tiloihimme painetuilla julisteilla. Lisäksi toimintamallimme ovat yrityksemme www-sivuilla ajankohtaisissa. Henkilökuntamme on koulutettu ja ohjeistettu henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että asiakasmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.

Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista. Seuraamme myös turvakamerajärjestelmän kautta kuntosalissa asioivien asiakkaiden määrää reaaliajassa. 

Ohjeistamme asiakkaita toimimaan 31.3.21. eteenpäin pukutiloissa nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa.

 Kaikki tällä hetkellä (23.4.2021) voimassa olevat toimintamallimme voi lukea tästä: 

  • Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan täysipäiväisesti 5 kertaa viikossa siistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Puhdistukseen ja desinfiointiin on valittu Desinfektol ja Jumbo-käsihuuhde, joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin.
  • Olemme järjestäneet toimitilojemme asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Kuntosalilta olemme poistaneet käytöstä joka toisen lämmittelylaitteen, jotta turvavälit säilyvät. Vain perheenjäsenet saavat harjoitella vierekkäin.

Kotisivuiltamme voi seurata reaaliajassa kuntosalin kävijämääriä. Kuntosalin puolelle on asennettu 5 kameraa, jotka laskevat montako asiakasta on parhaimmillaan kuntosalin eri alueilla. Tämä tieto päivittyy kotisivuillemme, josta asiakkaat voivat itse tarkistaa ennen kuntosalille lähtöä. Tilastosta näkee myös ennusteen lähituntien käyttöasteesta. (Oheinen kuva.) 

Suosittelemme riskiryhmäläisten harjoittelemaan rauhallisempaan aikaan päivästä salilla. Nämä ovat yksi monista vastuullisista toiminnoistamme niin covid-19-epidemian leviämisen ja samalla liikkumattomuuden ehkäisyn saavuttamiseksi. Lisäksi jokaisesta kävijästämme jää meille tieto, eli tarvittaessa meillä on tarkka rekisteri asiakkaista ja harjoitteluajoista, jos tulisimme tilanteeseen, että tarvitsee jäljittää kanssaliikkujia.

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Huuma GYMillä. 58 c ja d § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Lilli Länsimies, yrittäjä, info@huumagym.fi.

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

Huuma Gym/Korelan Kauppahuone Oy sitoutuu 58 c ja d § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Kotka 23.4.2021

Yrittäjät: Mikko Paavola, Vesa Kaukiainen, Heidi Leppämäki, Lilli Länsimies